Tilburger.eu

Tilburg Schôônste stad van 't laand

Een foto

Kènderköpkes

Boek "Mijn rooie, roomse oma"

Mijn oma Marie Van Pelt-Moelands leefde van 1890 tot 1973.
Een tijd waarin alles nog goed was. Maar is dar werkelijk zo? Romantiseren we de vroegere jaren niet te veel? Vroeger, toen er nog sprake was van een homogene samenleving, er nog geen migratie en globalisering bestond. Toen een gekleurde medemens een bezienswaardigheid was, toen er nog buurtwinkeltjes waren en saamhorigheid onderling. Toen men de mensen in de straat kende en nog voor elkaar klaarstond. Toen er nog geen stress bestond en alles geordend en gestructureerd was.
Maar toen er geen vrijheid van meningsuiting was en de vrouw werd achtergesteld, niet kon participeren in de publieke ruimte omdat ze, eenmaal gehuwd, niet mocht deelnemen aan het arbeidsproces. Ook al had ze stemrecht, er werd voor haar bepaald op wie ze moest stemmen. Ze mocht niet deelnemen aan het publieke debat, haar mening werd niet serieus genomen. Ze was onderworpen aan haar geloof en aan haar man, seks had als enig doel zoveel mogelijk kinderen krigen en genieten van seks werd haar niet gegund.
(tekst overgenomen van de achterzijde van het boek)

Ineke van Pelt - Mijn rooie, roomse oma

Mijn rooie, roomse oma
Rooms-Katholiek én socialist? Dat ging heel lang niet samen
Ineke van Pelt
2019 - Uitgegeven door OPZIJ B.V.
ISBN 978-94-92851-02-4
192 pagina's
Prijs € 17,95

Boek over parochies Tilburg-Zuid

Rond 1900 lagen de herdgangen Broekhoven en Koningshoeven nog in een landelijk, dunbevolkt gebied. Maar Tilburg groeide snel en er kwam stadsuitbreiding in zuidelijke richting. In die nieuwe woonwijken werden parochies opgericht, scholen gebouwd en verenigingen gesticht.

Er kwam in 1913 een parochie voor Broekhoven en in 1921 een voor Koningshoeven. In de decennia daarna volgden er meer in de nieuwe wijken. In dit boek leest u over de stichting en de geschiedenis van deze parochies:

# Onze Lieve Vrouw Moeder van Goede Raad: Broekhoven I
# De Heilige Familie: Broekhoven II
# Het Onbevlekt Hart van Maria: Fatima
# Heilige Pius X: Broekhoven III
# Onze Lieve Vrouw van Lourdes: Koningshoeven

Vanaf 1970 waren parochies genoodzaakt meer samen te gaan werken. De afname van het aantal kerkgangers noopte tot sluiting en zelfs sloop van kerkgebouwen. Tot er slechts één kerkgebouw restte: de kerk van Broekhoven.

Een eeuw kerken in Broekhoven en Koningshoeven in Tilburg. 1913 - 2018

Dit boek biedt een goed beeld van de kerkelijke ontwikkelingen die er in de loop van de twintigste eeuw in Tilburg-Zuid hebben plaatsgevonden.

Het boek is te koop op het secretariaat van de locatie Broekhoven: € 10,00.

Een eeuw kerken in Broekhoven en Koningshoeven in Tilburg. 1913 - 2018 Corrie Vervest
2019 - Uitgave van parochie De Goede Herder
ISBN 978-90-818326-2-5
200 pagina's

Foto's van oud Tilburg

Gepubliceerd op 6 apr. 2015 door Martin van Lieshout.